even je zorgen vergeten

Met Stichting Droomfoto kunnen we kinderen en ouders of verzorgers een dag geven met een gouden randje. We willen onze dromen dlen met anderen, die zelf even niet meer durven dromen. Een hart onder de riem steken.

even je zorgen vergeten

even je zorgen vergeten

over Droomfoto

twee moeders, één idee...

Wij, Sandra en Rita, zijn beiden moeders van een groot gezin. Sandra heeft drie zonen en een dochter in de leeftijd van elf tot vijf jaar en Rita heeft vijf dochters tussen de eenentwintig en tien jaar oud. Met Stichting Droomfoto kunnen we kinderen (en ouders) een dag geven met een gouden randje. We willen onze dromen delen met anderen, die zelf even niet meer durven dromen. Als moeders hebben we veel ervaring en geduld met kinderen. Tijdens de fotoshoot zelf, altijd spelenderwijs in het bos, door de weilanden of over heide, laten we ze als ridders ravotten in de modder of als prinsessen stralen in een toverjurk tussen de bomen! Deze tastbare herinnering gunnen we graag aan kinderen (en hun ouders) die in een minder rooskleurige situatie zitten.

wat we gaan doen

Ieder kind wil graag gezien worden. Ieder kind wil een bevestiging van zijn bestaan; ‘Kijk eens naar mij, zie je mij staan?’ Kinderen hebben het nodig om af en toe in het stralende middelpunt van de belangstelling te staan. Denk maar eens terug aan vroeger, toen je je nog weken van tevoren kon verheugen op je verjaardag! Wij willen kinderen dat podium geven om te stralen, om even te ontsnappen aan het dagelijkse leven dat kinderen soms zo onder kan sneeuwen.

even je zorgen vergeten

Een aantal kinderen groeit op in gezinnen die veel zorgen hebben. Door omstandigheden is er minder aandacht voor deze kinderen. Er wordt minder goed naar ze gekeken. Wij willen kinderen die opgroeien in kansarme of onzekere situaties een fotoshoot in de natuur geven. Stichting Droomfoto wil ze laten voelen hoe de wind door hun haren blaast, hoe de bladeren onder hun voeten knisperen, hoe een zonnestraal hun wangen streelt. We willen ze laten zien hoe mooi de regendruppels glinsteren op de vacht van hun hond. We willen ze laten zien hoe mooi ze zelf zijn!

voor wie

We denken hierbij aan gezinnen waarvan het dagelijkse leven is ontwricht. Dit kan zijn vanwege problematische financiële problemen, ziekte of beperkingen in het gezin bij kinderen of ouders, of andere problemen binnen het gezinsleven. Een mooi portret aan de muur van je kind of kinderen lost niet alle problemen op, maar kan wel weer een glimlach op je gezicht toveren op het moment dat je er even naar kijkt. Wij beseffen heel goed dat Stichting Droomfoto de leefsituatie van kinderen en hun ouders niet zal verbeteren. De problemen van deze doelgroep zijn hier te omvangrijk en complex voor. Wel kunnen we door middel van een bijzondere fotoshoot voor een dag met een gouden randje zorgen. De foto die ze uiteindelijk aan de muur kunnen hangen, zal hier een blijvende herinnering aan zijn.

belangeloos en onbezoldigd

De fotoshoots voor de stichting Droomfoto maken we belangeloos, evenals de tijd die we erin steken.

sponsors en partners

Om de continuïteit van de stichting te waarborgen, zijn we afhankelijk van sponsoren. Doordat we bezig zijn om het ANBI keurmerk te verwerven, kan het interessant zijn om ons te sponsoren.

droomfotos

Dreamteam

Rita Voortman

Sandra Tusveld

kind aanmelden

Bent u een hulpverlener en kent u een kind die een Droomfoto verdient en waarbij de thuissituatie dit niet toelaat?
U kunt dit kind hieronder aanmelden. Vermeld daarbij de situatie, de naam, en de leeftijd van het kind.

Gegevens kind

Geslacht

Gegevens aanmelder

sponsors & partners